De zon straalt energie naar de aarde. Per vierkante meter aardoppervlak is dat ongeveer 300 Watt. Een derde daarvan wordt door ijs en wolken teruggekaatst. 200 Watt bereikt het aardoppervlak. Dat zorgt voor opwarming van de aarde. De meeste warmte verdwijnt weer in het heelal. Zonder broeikasgassen zou de gemiddelde aardtemperatuur -18 graden zijn. Er zou geen leven mogelijk zijn.

Broeikasgassen (vooral waterdamp, COen Methaangas) remmen het warmteverlies. Daarom, dankzij die broeikasgassen, is de gemiddelde temperatuur op aarde 14 graden. Het verschil tussen -18 en +14 graden, 32 graden dus, noemen we het broeikaseffect.

Op 5 kilometer hoogte is er geen broeikasgas, en daar is de temperatuur -18 graden.

(bron KNMI)